Hits: 919


Luty 8, 2021

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 12 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:
1. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
- Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni
- Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Żabno)

2. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
- Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyi Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
- Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
Uczestnicy kursu – 16 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Zakliczyn - 5, ZSOiZ Ciężkowice - 9, ZSOiZ Gromnik - 2)

3. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 4 uczniów
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 112 godz.
- miejsce składania formularzy: ZSP Żabno

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 1153

Styczeń 25, 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie internetowej szkoły w zakładce Mistrzowie 2.

Czytaj więcej
Hits: 943


Styczeń 18, 2021
W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 stycznia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce ,,Mistrzowie 2”.

Wykaz kursów:

Kurs zawodowy: Kurs carvingu
Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
wymiar zajęć: 16 godz.

Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
Wymiar zajęć: 33 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
Uczestnicy kursu – 9 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
Wymiar zajęć: 15 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
Uczestnicy kursu – 8 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG(wraz z egzaminem)*
Uczestnicy kursu – 6 uczniów

Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
*uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 1085