REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE


Luty 8, 2021

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 12 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:
1. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
- Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni
- Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Żabno)

2. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
- Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyi Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
- Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
Uczestnicy kursu – 16 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Zakliczyn - 5, ZSOiZ Ciężkowice - 9, ZSOiZ Gromnik - 2)

3. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 4 uczniów
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 112 godz.
- miejsce składania formularzy: ZSP Żabno

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

Hits: 920