Hiszpania dla zawodowców

b_300_300_16777215_00_images_sklejone-loga-unia.pngZ dniem 6 września rusza nabór uczestników do projektu „ Hiszpania dla zawodowców” w ramach programu Erasmus.

Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie spełniający poniższe kryteria:
a) Są uczniami klas drugich i trzecich Technikum handlowego i informatycznego w roku szkolnym 2017/2018
b) Kształcą się w zawodach: technik handlowiec i technik informatyk.
c) Są zainteresowani zawodem w którym się kształcą.
d) Będą brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających na celu lepszemu przygotowaniu się do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej w Hiszpanii.
e) Brali udział w organizowanych przez naszą szkołę uroczystościach szkolnych i promowali kierunek nauczania technik handlowiec i technik informatyk podczas imprez branżowych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich czy międzyszkolnych.
f) Wypełnili poprawnie formularz Aplikacyjny i złożyli go do koordynatora projektu.
g) Przynieśli zgodę rodziców na wyjazd za granicę.
h) Posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub zalecenia dla uczniów z problemami zdrowotnymi pozwalające na udział ucznia w praktykach za granicą.

Koordynator Robert Grajdura

 

Hits: 7756