Kadra pedagogiczna

                          Dyrektor - mgr Agata Wajda-Tylek

                          Wicedyrektor - mgr Agnieszka Kurzydym

     Kierownik Szkolenia Zawodowego - mgr Beata Rojek

 

     Nauczyciele uczący w szkole 

  

nauczany przedmiot lub stanowisko

nauczyciel

pedagog szkolny

mgr Justyna Kaczówka

doradca zawodowy

mgr Urszula Powroźnik

bibliotekarz

mgr Magdalena Orkisz

Katarzyna Potempa

religia

mgr Sławomir Kurzydym

ks. Krzysztof Świerczek

język polski

 

 

mgr Beata Chłoń

mgr Danuta Lizak-Prażuch

mgr Mariola Mierzewska

mgr Joanna Górczak

język angielski

 

 

mgr Joanna Sak

mgr Agnieszka Śmiałkowska-Mróz

mgr Monika Zachara-Moskal

język rosyjski

mgr Agata Wajda –Tylek

język niemiecki

mgr Anna Kudrańska

język francuski

Katarzyna Potempa

wiedza o kulturze

mgr Agata Wajda-Tylek

historia

 

mgr Agnieszka Kurzydym

mgr Małgorzata Pająk

Mgr Sławomir Kurzydym

wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Pająk

 geografia

mgr Krystyna Streb

 biologia

mgr Katarzyna Żołądź

 chemia

mgr inż. Ewa Cygan

 fizyka

mgr Katarzyna Dobrowolska

 matematyka

 

mgr Wiesława Dobek

mgr Katarzyna Dobrowolska

mgr Danuta Bartosik-Toboła

 informatyka

mgr Beata Król

 wychowanie fizyczne

 

 

 

mgr Waldemar Dzierżanowski

mgr Andrzej Miękina

mgr Anna Rygielska

mgr Lidia Szostak

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Szostak

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

 

 

 

 

mgr Robert Grajdura

mgr Beata Król

mgr Beata Kwaśniak

mgr inż. Krystyna Pająk

mgr Beata Rojek

przedmioty zawodowe gastronomiczne

 

 

mgr Ewa Cygan

mgr Dorota Hyży

mgr Katarzyna Żołądź

przedmioty zawodowe informatyczne

 

 

mgr inż. Marcin Pachowicz

mgr inż. Agata Ropek-Nowak

mgr Beata Król

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Kurzydym

Hits: 4526