Historia szkoły

b_300_300_16777215_00_images_2a.jpg

 

Budynek szkoły powstał pod koniec wieku XIX (1896). Został wybudowany dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Żabna Franciszka Mazurkiewicza. Początkowo był to budynek pełniący rolę Ratusza w którym oprócz władz miasta mieścił się m. in. posterunek policji. W latach 1920-1966 swoją siedzibę miała w Ratuszu Szkoła Powszechna. W salach Szkoły Powszechnej od roku szkolnego 1947/48 funkcjonowała Publiczna Szkoła Zawodowa kształcąca ślusarzy. Zmieniała ona nazwy, stawała się filią szkół zawodowych ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej, ale jej działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 1.IX.1968r. w budynku rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Tego samego dnia rozpoczęła swoją działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży. Pierwszym dyrektorem szkoły został Zdzisław Widliński. 1.IX.1974r. przy Liceum Ekonomicznym utworzony został Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a także Technikum Zawodowe dla pracujących.

1.IX.1990r. w ZSZ otwarto Liceum Ogólnokształcące a trzy lata później Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne. W latach 1990-1994 budynek został przebudowany. Powstało nowe skrzydło mieszczące dodatkowe sale lekcyjne.

b_300_300_16777215_00_images_3a.jpg

 

Od 2002 roku szkoła nosi imię ks. Stanisława Pasierba

b_300_300_16777215_00_images_14.jpg

b_300_300_16777215_00_images_12.jpg

 

Od 1.IX.2004r. Szkoła posiada nowoczesna halę sportową z pełnym zapleczem.

b_300_300_16777215_00_images_13.JPG

 

Hits: 5722