REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

b_300_300_16777215_00_images_logomwz2.PNG

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać od 5 do 16 września 2022 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne sąna stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Kurs zawodowy: Kurs carvingu
-Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 16 godz.


Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 33 godz.

Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
- Uczestnicy kursu – 9 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
- Wymiar zajęć: 15 godz.


Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
- Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
- Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 145 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

 

 

 

 

Hits: 511