Wolontariat D3

b_300_300_16777215_00_images_ddd.jpg

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

W naszej posłudze staramy się kierować słowami Patrona naszej szkoły ks. Janusza  St. Pasierba, który powiedział: „ Życie to przede wszystkim wezwanie do miłości, dobra 
i bezinteresowności”.

Naszą działalność w dużej mierze opieramy na współpracy z Caritas parafialną; pomagamy rozwozić paczki samotnym i potrzebującym z okazji św. Mikołaja i świat Bożego narodzenia, organizujemy grupę kolędników misyjnych oraz opiekunów dla kolędników ze szkoły podstawowej. Pamiętamy też o misjach i misjonarzach: zbieraliśmy makulaturę, aby budować studnię w Czadzie, zbieramy zużyte znaczki i telefony komórkowe.

Cyklicznie organizujemy w szkole świąteczne kiermasze charytatywne samodzielnie przygotowując ozdoby  i stroiki oraz wypieki.

Włączamy się również w akcje lokalne i ogólnopolskie organizowane przez fundacje

i organizacje pomocowe. Zbieramy złotówki na hospicjum w Tarnowie, górę grosza na rodzinne domy dziecka, rozprowadzamy kartki fundacji Sursum Corda i cegiełki Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i TY” . W 2015 roku nasza szkoła była fundatorem Szlachetnej Paczki, a członkowie SK Caritas jej wolontariuszami.  Przez kilka lat wydawaliśmy żywność z Banku Żywności w Krakowie potrzebującym  z terenu gminy Żabno.

Kilka razy uczestniczyliśmy w projekcie „ Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. W jednej z jego  edycji w 2011 roku  otrzymaliśmy za naszą działalność wyróżnienie.

Jeśli chcesz pomagać innym, dać uśmiech i czas ludziom – przyjdź do nas :)

ZAPRASZAMY

 O szczegóły zapytaj pedagoga szkolnego p. Justynę Kaczówkę i katechetów – ks. Dawida Włodarczyka lub p. Sławomira Kurzydym.

 

Hits: 4504