Rekrutacja 2024/2025

Uwaga rodzice i kandydaci!

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 14 645 61 87

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową: www.malopolska.edu.com.pl

 

  

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Technikum Technik informatyk punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik spedytor punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik ekonomista punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik handlowiec punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, biologia, j.angielski
Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
HARMONOGRAM REKRUTACJI

13 maja - 4 lipca 2024 r. Założenie konta na stronie: www.malopolska.edu.com.pl,wydrukowanie wypełnionego podania, podpisanie przez rodzica i ucznia i złożenie do szkoły I wyboru (kandydaci do BSIS składają również zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne przez pracodawców)
21 czerwca - 4 lipca 2024 r. Złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
11 lipca 2024 r. do godziny 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie)
od 11 lipca - 15 lipca  2024r. do godziny 15:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć legitymacyjnych, kwestionariusza osobowego oraz badań lekarskich
16 lipca 2024 r. do godziny 12:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie
17 lipca - 24 lipca 2023 Rekrutacja uzupełniającaWARUNKI PRZYJĘCIA

TECHNIKUM Od największej ilości uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Od największej ilości uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc

LOGOWANIE KANDYDATÓW NA STRONIE: www.malopolska.edu.com.pl,
Hits: 11022