Branżowa Szkoła I stopnia

b_300_300_16777215_00_images_brake.jpgBranżowa Szkoła I stopnia kształci uczniów w różnych zawodach. Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie wybierają zawód (z listy zawodów zamieszczonych w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 13 grudnia  2016 roku ) oraz pracodawcę,  u którego chcą pobierać praktyczną naukę  zawodu.

Po ukończeniu nauki w szkole i praktyki u pracodawców uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie. Uzyskują tytuł pracownika wykwalifikowanego lub czeladnika w zawodzie. Mogą podjąć pracę lub kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia (nauka trwa 2 lata) i uzyskać tytuł technika.

Hits: 13676