Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. ks. Janusza St. Pasierba
Rynek 26, 33-240 Żabno
Tel./fax 14 645-61-87

Nr konta Rady Rodziców
37 8589 0006 0290 0936 6381 0001

W roku szkolnym 2022/23 wysokość składki wynosi 50 zł (w przypadku, gdy w ZSP w Żabnie uczy się jednocześnie więcej dzieci z rodziny, płaci jedno dziecko).

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Hits: 536