Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 4362
Read More

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie

Hits: 6573
Read More

Misja i wizja szkoły

Hits: 1969

Read more ...

 

Budynek szkoły powstał pod koniec wieku XIX (1896). Został wybudowany dzięki staraniom ówczesnego burmistrza Żabna Franciszka Mazurkiewicza. Początkowo był to budynek pełniący rolę Ratusza w którym oprócz władz miasta mieścił się m. in. posterunek policji. W latach 1920-1966 swoją siedzibę miała w Ratuszu Szkoła Powszechna. W salach Szkoły Powszechnej od roku szkolnego 1947/48 funkcjonowała Publiczna Szkoła Zawodowa kształcąca ślusarzy. Zmieniała ona nazwy, stawała się filią szkół zawodowych ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej, ale jej działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 1.IX.1968r. w budynku rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Tego samego dnia rozpoczęła swoją działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży. Pierwszym dyrektorem szkoły został Zdzisław Widliński. 1.IX.1974r. przy Liceum Ekonomicznym utworzony został Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a także Technikum Zawodowe dla pracujących.

1.IX.1990r. w ZSZ otwarto Liceum Ogólnokształcące a trzy lata później Liceum Handlowe i Technikum Gastronomiczne. W latach 1990-1994 budynek został przebudowany. Powstało nowe skrzydło mieszczące dodatkowe sale lekcyjne.

Read more ...

 

Od 2002 roku szkoła nosi imię ks. Stanisława Pasierba

Read more ...

Read more ...

 

Od 1.IX.2004r. Szkoła posiada nowoczesna halę sportową z pełnym zapleczem.

Read more ...

 

Hits: 5554