mgr Urszula Powroźnik

godziny pracy 8.00 - 13.00

Hits: 910

Gabinet Profilaktyki Medycznej w Środowisku Nauczania i Wychowania

Czynny w:

  • czwartek w godz. 10:00 - 14:00
  • piątek w godz. 10:15 - 14:15

 

Pielęgniarka szkolna: Joanna Kozioł

 

Hits: 1402

mgr Justyna Kaczówka

godziny pracy -  8.00 - 13.00

Hits: 1430

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek 7.00-14.00

Wtorek 8.00-15.30

Środa 7.00-14.30

Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-13.30

 

Biblioteka mieści się na parterze budynku szkoły, w miejscu bardzo dogodnym dla wszystkich pragnących skorzystać z jej oferty. W skład biblioteki wchodzą dwie sale - jedna, w której mieści się magazyn z książkami (z wolnym dostępem do półek) i druga - z małą czytelnią i stanowiskiem komputerowym dla uczniów.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 8100 woluminów (w tym podręczniki i zbiory audiowizualne). Podzielony jest na kilka tematycznych działów. Lektury ustawiono w układzie alfabetycznym. Dużą część księgozbioru zajmuje beletrystyka.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza biblioteka otrzymała spory zastrzyk gotówki - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało nam się pozyskać 12 500 złotych, które zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych, lektur oraz pozycji pozostających w sferze zainteresowań młodych czytelników.

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 zainstalowano w bibliotece terminal z kamerą, umożliwiający uczniom połączenia online z pracownikami krakowskich uczelni wyższych.

Biblioteka pełni także funkcję centrum informacyjnego. Pracownicy biblioteki udostępniają książki i inne źródła informacji, tworzą warunki i uczą umiejętności poszukiwania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł.  Starają się rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębiać u uczniów nawyk czytania. Prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej, w trakcie których kształtowane są czytelnicze umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

W bibliotece regularnie przygotowuje się gazetki i  wystawy o pisarzach w związku z ważnymi rocznicami literackimi.

Biblioteka pełni także funkcję quasi-świetlicy. Uczniowie przebywają w niej oczekując na rozpoczęcie lekcji lub po ich zakończeniu, oczekując na odjazd autobusu.

Hits: 1261

                          Dyrektor - mgr Agata Wajda-Tylek

                          Wicedyrektor - mgr Agnieszka Kurzydym

     Kierownik Szkolenia Zawodowego - mgr Beata Rojek

 

     Nauczyciele uczący w szkole 

  

nauczany przedmiot lub stanowisko

nauczyciel

pedagog szkolny

mgr Justyna Kaczówka

doradca zawodowy

mgr Urszula Powroźnik

bibliotekarz

mgr Magdalena Orkisz

Katarzyna Potempa

religia

mgr Sławomir Kurzydym

ks. Krzysztof Świerczek

język polski

 

 

mgr Beata Chłoń

mgr Danuta Lizak-Prażuch

mgr Mariola Mierzewska

mgr Joanna Górczak

język angielski

 

 

mgr Joanna Sak

mgr Agnieszka Śmiałkowska-Mróz

mgr Monika Zachara-Moskal

język rosyjski

mgr Agata Wajda –Tylek

język niemiecki

mgr Anna Kudrańska

język francuski

Katarzyna Potempa

wiedza o kulturze

mgr Agata Wajda-Tylek

historia

 

mgr Agnieszka Kurzydym

mgr Małgorzata Pająk

Mgr Sławomir Kurzydym

wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Pająk

 geografia

mgr Krystyna Streb

 biologia

mgr Katarzyna Żołądź

 chemia

mgr inż. Ewa Cygan

 fizyka

mgr Katarzyna Dobrowolska

 matematyka

 

mgr Wiesława Dobek

mgr Katarzyna Dobrowolska

mgr Danuta Bartosik-Toboła

 informatyka

mgr Beata Król

 wychowanie fizyczne

 

 

 

mgr Waldemar Dzierżanowski

mgr Andrzej Miękina

mgr Anna Rygielska

mgr Lidia Szostak

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Szostak

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

 

 

 

 

mgr Robert Grajdura

mgr Beata Król

mgr Beata Kwaśniak

mgr inż. Krystyna Pająk

mgr Beata Rojek

przedmioty zawodowe gastronomiczne

 

 

mgr Ewa Cygan

mgr Dorota Hyży

mgr Katarzyna Żołądź

przedmioty zawodowe informatyczne

 

 

mgr inż. Marcin Pachowicz

mgr inż. Agata Ropek-Nowak

mgr Beata Król

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Kurzydym

Hits: 4525
Hits: 1377
Hits: 802