mgr Urszula Powroźnik

godziny pracy 8.00 - 13.00

Hits: 5225

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Czynny w:

  • środa w godz. 10:00 - 14:00
  • piątek w godz. 10:00 - 14:00

 

Pielęgniarka szkolna: Joanna Kozioł

 

Hits: 4020

mgr Justyna Kaczówka

godziny pracy -  8.00 - 13.00

Hits: 5107

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek 7:30-14:30

Wtorek 7:30-14:30

Środa 7:30-14:30

Czwartek 7:30-14:30

Piątek 7:30-12:15

 

Biblioteka mieści się na parterze budynku szkoły, w miejscu bardzo dogodnym dla wszystkich pragnących skorzystać z jej oferty. W skład biblioteki wchodzą dwie sale - jedna, w której mieści się magazyn z książkami (z wolnym dostępem do półek) i druga - z małą czytelnią i stanowiskiem komputerowym dla uczniów.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 8100 woluminów (w tym podręczniki i zbiory audiowizualne). Podzielony jest na kilka tematycznych działów. Lektury ustawiono w układzie alfabetycznym. Dużą część księgozbioru zajmuje beletrystyka.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza biblioteka otrzymała spory zastrzyk gotówki - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało nam się pozyskać 12 500 złotych, które zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych, lektur oraz pozycji pozostających w sferze zainteresowań młodych czytelników.

W ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 zainstalowano w bibliotece terminal z kamerą, umożliwiający uczniom połączenia online z pracownikami krakowskich uczelni wyższych.

Biblioteka pełni także funkcję centrum informacyjnego. Pracownicy biblioteki udostępniają książki i inne źródła informacji, tworzą warunki i uczą umiejętności poszukiwania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł.  Starają się rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów oraz pogłębiać u uczniów nawyk czytania. Prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej, w trakcie których kształtowane są czytelnicze umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

W bibliotece regularnie przygotowuje się gazetki i  wystawy o pisarzach w związku z ważnymi rocznicami literackimi.

Biblioteka pełni także funkcję quasi-świetlicy. Uczniowie przebywają w niej oczekując na rozpoczęcie lekcji lub po ich zakończeniu, oczekując na odjazd autobusu.

Pod opieką biblioteki znajduje się półka bookcrossingowa, z której można zabrać książkę lub zostawić swoją, aby mógł ją przeczytać ktoś inny.

 

Hits: 4609

Dyrektor
mgr Agnieszka Kurzydym

 

Wicedyrektor
mgr Justyna Kaczówka

 

Kierownik Szkolenia Zawodowego
mgr Beata Rojek

 
Kadra szkoły:

Pedagog szkolny
mgr Justyna Kaczówka
mgr Sylwia Mączko

Psycholog
mgr Barbara Kijowska
mgr Damian Mirecki

Doradca zawodowy
mgr Urszula Powroźnik

Logopeda
mgr Urszula Powroźnik

Biblioteka
Katarzyna Potempa
mgr Beata Chłoń
mgr Sławomir Kurzydym

Religia
mgr Sławomir Kurzydym
mgr Marcin Górski
mgr Marcin Kawa

Język polski
mgr Danuta Lizak-Prażuch
mgr Katarzyna Czosnyka
mgr Katarzyna Szwiec

Język angielski
mgr Monika Zachara-Moskal
mgr Agnieszka Śmiałkowska-Mróz
mgr Renata Szmigielska
mgr Joanna Sak

Język rosyjski
mgr Agata Wajda –Tylek

Język niemiecki
mgr Anna Kudrańska

Język francuski
Katarzyna Potempa

Edukacja filmowa
mgr Agata Wajda-Tylek

Historia
mgr Agnieszka Kurzydym
mgr Sławomir Kurzydym

Wiedza o społeczeństwie
mgr Marzena Kochanek

Geografia
mgr Krystyna Streb

Biologia
mgr Katarzyna Żołądź

Chemia
mgr inż. Sylwia Nowak

Fizyka
mgr Katarzyna Dobrowolska

Matematyka
mgr Wiesława Dobek
mgr Katarzyna Dobrowolska
mgr Iwona Fijał

Informatyka
mgr Piotr Ciszek

Wychowanie fizyczne
mgr Waldemar Dzierżanowski
mgr Anna Rygielska
mgr Lidia Szostak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Kabat

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Beata Rojek
mgr Urszula Powroźnik

Plastyka
mgr Agata Wajda – Tylek

Przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe
mgr Robert Grajdura
mgr Beata Kwaśniak
mgr Beata Rojek
mgr inż. Krystyna Pająk


Przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr inż. Ewa Cygan
mgr Katarzyna Żołądź
mgr inż. Anna Węgrzyn
mgr inż. Bogumiła Michałek
mgr inż. Krystyna Pająk

Przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż. Marcin Pachowicz
mgr inż. Agata Ropek-Nowak


Przedmioty zawodowe graficzne
mgr inż. Kinga Schab
mgr inż. Agata Ropek-Nowak

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Kurzydym

 

Hits: 13990
Hits: 3804
Hits: 2134

Lista podręczników dla klas pierwszych

Hits: 2657

Dyrektor szkoły:

mgr Agata Wajda-Tylek

Nauczyciele uczący w szkole:

 

Hits: 4705

Read more ...

Najbliższe miesiące to zapewne okres gorących dyskusji dla wielu rodziców i ich dzieci  kończących naukę w gimnazjum. Stają przed koniecznością podjęcia decyzji
o  wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia. W związku z tym pragniemy zaprezentować Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie jako placówkę dającą możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu   dobrego  przygotowania do studiów,  dla osób chcących kształcić się dalej.

Szkoła nasza istnieje od  40-stu lat i dała wykształcenie wielu mieszkańcom naszego miasta i gminy. Zmieniała się zgodnie z duchem czasu,  z sukcesem uczestnicząc w kolejnych reformach systemu edukacji, czego dowodem są  dobre osiągnięcia uczniów podczas egzaminów maturalnych i zawodowych. W  szkole pracuje dobrze przygotowana kadra nauczycielska, świadomie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe i wychowawcze. Wielu nauczycieli ukończyło nie tylko studia wyższe ale także podyplomowe. Dzięki tym wysokim kwalifikacjom i życzliwemu podejściu nauczyciele potrafią rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów zdolnych a także pomóc uczniom słabszym w pomyślnym ukończeniu edukacji.Uczniowie zdają egzamin maturalny na poziomie średniej krajowej a egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  powyżej średniej. W  ubiegłym roku uczniowie technikum informatycznego i handlowego w 100 procentach zdali egzamin osiągając jeden  z najwyższych  wyników  w Polsce.

Tradycją szkoły było kształcenie w kierunku ekonomicznym a obecnie szkoła daje kwalifikacje w takich poszukiwanych zawodach jak technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec,  technik żywienia i usług gastronomicznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przyjmuje uczniów zdobywających kwalifikacje zawodowe w okolicznych zakładach i firmach.

Szkoła jest  bardzo korzystnie usytuowana, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, posiada specjalistyczne, nowocześnie wyposażone pracownie. Nauka odbywa się na jedną zmianę a czas trwania zajęć pozwala na wygodny dojazd do szkoły i powrót młodzieży do domu.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej, z której uczniowie mogą korzystać również po lekcjach. Nauczyciele i wychowawcy dbając o rozwój kulturalny swoich podopiecznych organizują częste wyjazdy do kina i teatru co podnosi szanse edukacyjne uczniów.

Ponieważ coraz większa grupa młodzieży ma problemy zdrowotne, dyrektor szkoły zadbał o stały dyżur higienistki. W szkole pracuje pedagog pomagający rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne. Zarówno w opinii środowiska jak i władz samorządowych szkoła uważana jest za bezpieczną i przyjazną dla uczniów.

 Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego uczestnicząc w obchodach świąt narodowych, akcjach charytatywnych i krwiodawstwa oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Żabnie. Jest organizatorem imprez sportowych cieszących się dużą popularnością wśród uczniów i środowiska.

Wykazujemy się aktywnością korzystając z dotacji unijnych. Dzięki dodatkowym kursom   wielu uczniów nie tylko poprawiło swoje wyniki z przedmiotów  ogólnokształcących ale także zdobyło nowe kwalifikacje takie jak: operator wózków widłowych, barman, obsługa kasy fiskalnej, spawacz, projektant stron internetowych,  wielu uczniów wzięło udział w kursach obsługi programów specjalistycznych takich jak ,,Płatnik”,  ,,Subiekt”. Istotne znaczenie dla młodzieży ma możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B – samochód osobowy, B+E – uprawniające do prowadzenia pojazdu z przyczepką oraz  C – prowadzenie pojazdów ciężarowych. Uprawnienia te znacznie zwiększyły ich możliwości na rynku pracy.


Osoby zastanawiające się nad wyborem szkoły zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zamieszczoną na stronie: www.zspzabno.pl

Read more ...Read more ...

 

 

 

Hits: 2719

Read more ...

Działalność wolontaryjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie   jest prowadzona od kilkunastu lat. Od 24 I 2014r. młodzież i opiekunowie angażują się w działalność charytatywną tworząc Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej  nr 159. Wolontariusze to ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym, są otwarci i wrażliwi na potrzeby bliźnich.

Hits: 4614
Read More