REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

Styczeń 25, 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie internetowej szkoły w zakładce Mistrzowie 2.Kurs zawodowy: kurs barmański(1)
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów
- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 40 godz.

(1) uczeń musi być pełnoletni

Kurs zawodowy: kurs baristy(2)
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów
- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 25 godz.

(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat

Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt

-
Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
-
Uczestnik kursu musi być pełnoletni
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Kurs zawodowy: kurs operatora koparko-ładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień+ egzamin
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie

- Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 52, praktycznych – 82
- Uczestnik kursu musi być pełnoletni
-
Uczestnicy kursu – 5 uczniów

Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie iw ZSP w Zakliczynielub innej szkole realizującej projekt

-
Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających sięo uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
-
Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
- Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów

Hits: 159