Technik spedytor

b_300_300_16777215_00_images_spedytor1.jpgW ramach zadań zawodowych spedytor organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy  wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego. Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Spedytor wykonuje pracę z zastosowaniem właściwych technik i metod sprzedażowych. Jego praca polega m.in. na:

- opracowywaniu oferty spedycyjnej,
- kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych,
- planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego,
- sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych,
- monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
- prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
- likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym,
- podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
- kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.

Hits: 3249