Technik handlowiec

b_300_300_16777215_00_images_manager.jpg

TECHNIK HANDLOWIEC planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.

TECHNIK HANDLOWIEC:
- Prowadzi sprzedaż:
- organizuje sprzedaż
- sprzedaje towary
- Prowadzi działalność handlową
- organizuje działania reklamowe i marketingowe
- zarządza działalnością handlową
- sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową

 

W PRACY TECHNIKA HANDLOWCA

Pracujesz z ludźmi, w tym z partnerami handlowymi,
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania
Trafią ci się trudni klienci
W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji: nazwy produktów i ich ceny

 

KARIERA EDUKACYJNA

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych.
W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu biurowego
Atutem w tej pracy może być posiadanie prawa jazdy oraz znajomość języków obcych.

 

WARUNKI PRACY

Praca technika handlowca odbywa się w stałych godzinach. Przeciętny czas trwania pracy o 8 godzin dziennie. Praca wykonywana jest w każdy dzień tygodnia.
Cały dzień będziesz pracować na stojąco, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych.
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z zawartej transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym w pozycji siedzącej.

 

KARIERA ZAWODOWA

Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej np. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych.

 

Hits: 7017