Z dniem 16 maja 2023 r. rozpoczynamy  nabór do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba
w Żabnie.

Regulamin oraz szczegółowy harmonogram – w zakładce REKRUTACJA.

Nabór odbywa się poprzez stronę internetową: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

 

ZAPRASZAMY

Hits: 4814

Uwaga rodzice i kandydaci!

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 14 645 61 87

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową: www.malopolska.edu.com.pl

 

  

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Technikum Technik informatyk punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
Technik spedytor punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik ekonomista punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik handlowiec punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, biologia, j.angielski
Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa punktowane przedmioty ze świadectwa: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski
HARMONOGRAM REKRUTACJI

13 maja - 4 lipca 2024 r. Założenie konta na stronie: www.malopolska.edu.com.pl,wydrukowanie wypełnionego podania, podpisanie przez rodzica i ucznia i złożenie do szkoły I wyboru (kandydaci do BSIS składają również zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne przez pracodawców)
21 czerwca - 4 lipca 2024 r. Złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
11 lipca 2024 r. do godziny 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie)
od 11 lipca - 15 lipca  2024r. do godziny 15:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć legitymacyjnych, kwestionariusza osobowego oraz badań lekarskich
16 lipca 2024 r. do godziny 12:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w systemie naboru oraz na tablicy ogłoszeń w ZSP w Żabnie
17 lipca - 24 lipca 2023 Rekrutacja uzupełniającaWARUNKI PRZYJĘCIA

TECHNIKUM Od największej ilości uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Od największej ilości uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc

LOGOWANIE KANDYDATÓW NA STRONIE: www.malopolska.edu.com.pl,
Hits: 11022

Drogi Kandydacie/Kandydatko!

Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Posiada dobrze wyposażone pracownie: sprzedaży, gastronomiczną, informatyczne, grafiki komputerowej i ekonomiczno-informatyczną, a także bibliotekę, halę sportową i boisko.

Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących (Technikum, Szkoła Branżowa), kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych (Technikum), a ponadto realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifikacji i bezpłatnych uprawnień. Są to kursy: prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, spawania MIG, MAG, TIK, tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających numerycznie CNC, diagnosty samochodowego, kelnerski, barmański, kasy fiskalnej i inne. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Zakładami Mechanicznymi oraz Fabryką Silników Elektrycznych ATB Tamel S.A.
w Tarnowie, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną praktykę zawodową oraz ewentualne miejsce zatrudnienia.

Dodatkowo oferujemy też płatne praktyki wakacyjne u lokalnych przedsiębiorców, zajęcia dydaktyczne w laboratoriach PWSZ w Tarnowie, wizyty zawodoznawcze, zajęcia rozwijające.
Dzięki "Akredytacji Erasmusa" nasi uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z Unity Line w Szczecinie i daje uczniom możliwość odbycia stażu na promach pływających do Szwecji.

Posiadamy również pracownię multimedialną umożliwiającą udział w innowacyjnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przez wykładowców wyższych uczelni.

Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, logopedy i psychologa, a w razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.

Proponujemy Ci, w zależności od tego co lubisz i czym chciałbyś się zajmować w przyszłości, kształcenie w następujących kierunkach:

  

Technikum Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik ekonomista
Technik spedytor
Technik handlowiec
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa

 

Aby złożyć podanie do naszej szkoły kliknij: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Hits: 15700

Dokumenty do pobrania:

 

KWESTIONARIUSZ  KANDYDATA NA UCZNIA

 

Hits: 11088