Projekt "Mistrzowie w zawodzie"

b_300_300_16777215_00_images_banners_logo99.png

Rozpoczynamy realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie”,  współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Trwają zapisy na staże i praktyki wakacyjne, uczniów kształcących się w branży mechanicznej oraz turystyczno-gastronomicznej, w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela szkolny lider projektu Urszula Powroźnik – doradca zawodowy.

Hits: 3120