Rekrutacja na staże wakacyjne w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość"

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów na staże wakacyjne w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość".
Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 30.04 do 15.05.2018r. w pokoju 312.

  

Załącznik 9 UT - Wniosek o refundację kosztów PRACODAWCY na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 8 UT - Wniosek o refundację kosztów zakupu odzieży na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 7 UT - Wniosek o refundację kosztów dojazdu na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 6 UT - Wniosek o wypłatę stypendium stażowego w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 5 UT -Program stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3 (1).docx

Załącznik 4 UT -Zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 3 UT -Opinia na zakończenie stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3 (1).docx

Załącznik 3 - Wzór - Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 2 UT -Lista obecności na stażu zawodowym realizowanym w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 2 - Wzór - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3Żabno.docx

Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa Ciężkowice na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość.docx

Załącznik 1 UT -Dziennik stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 1 - Wzór - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3 (2).docx

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3 Żabno.docx

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy Ciężkowice na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość (1).docx

Wzór- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3.docx

wzór - Umowa trójstronna na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój - moja przyszłość 10.1.3 (2).docx

Regulamin rekrutacji na staż zawodowy  i wypłaty stypendium stażowego 10.1.3.pdf

 

 

 

Hits: 3686