Podsumowanie realizacji projektu "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów"

16 grudnia 2017r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów”, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli, doradca zawodowy oraz dyrektor naszej placówki.

Biorący udział w projekcie przedstawili podejmowane przez siebie działania oraz ocenili ich efekty pod kątem  realizacji potrzeb uczniów, szkoły, środowiska i własnych oczekiwań. Całości spotkania dopełniła prezentacja multimedialna podsumowująca projekt oraz uroczyste wręczenie uczestnikom dokumentu „Europas-Mobilność”, potwierdzającego zdobyte indywidualnie kwalifikacje.
W posumowaniu brali  udział członkowie Rady Pedagogicznej, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzice uczniów, ponieważ projekt, chociaż realizowany przez nauczycieli, przygotowany został z myślą nie tylko o ich osobistym rozwoju i doskonaleniu zawodowym, ale także dla uatrakcyjnienia i podniesienia jakości nauczania w naszej szkole. Uczestnicy przedsięwzięcia doskonalili swoje umiejętności podczas kursów językowych w: Anglii, Niemczech, Szkocji, Włoszech i Francji, poznawali dziedzictwo kulturowe tych krajów oraz nowoczesne metody nauczania. Zakres zrealizowanych szkoleń ściśle łączył się z poszerzaniem kompetencji nauczycielskich i wychowawczych, realizowanych w Technikum oraz ZSZ. Efekty rocznej pracy, podejmowanej w ramach projektu przez nauczycieli, zdążyliście już w znacznej mierze poznać podczas prowadzonych lekcji, przedstawianych prezentacji i realizowanych działań zainspirowanych tymi nowymi doświadczeniami. Odbyły się przedsięwzięcia  promujące czytelnictwo, lekcje poświęcone rozwojowi teatru i dramatu szekspirowskiego, sztuce renesansu oraz  współczesnej kulturze europejskiej. Bezpośrednie doświadczenia doradcy zawodowego oraz innych uczestników projektu, wyniesione z kontaktu z europejskim rynkiem pracy, stały się cennym źródłem rzetelnych informacji przekazanych uczniom naszej szkoły. Bez wątpienia stosowane metody aktywizujące oraz wykorzystanie multimediów  nie tylko podniosło atrakcyjność lekcji, ale pomogło w zdobywaniu wiedzy, a także lepszym przygotowaniu do egzaminów zawodowych i maturalnych. Wszyscy uczestnicy projektu mają nadzieję, że ten nauczycielski przykład nieustannej gotowości do dokształcania się, podziała mobilizująco na uczniów, przekonując, że warto, a nawet trzeba, uczyć się przez całe życie

Hits: 2727