Konkurs plastyczny

b_300_300_16777215_00_images_konkurs-plastyczny.pngREGULAMIN

ORGANIZATOR
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie


CELE
- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej

- twórcze zaangażowanie młodzieży
- promocja twórczości artystycznej
- promocja czytelnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie oraz uczniów szkół podstawowych – klasy VII-VIII.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie promującej czytelnictwo zakładki do książki.
3. Praca złożona na konkurs musi zachować proporcje klasycznej zakładki, czyli utrzymać wymiary 5cmx20cm, ma być wykonana samodzielnie, może być wykonana dowolną techniką ręcznie lub w programie graficznym. Niedopuszczalne są prace przestrzenne lub z wypukłymi elementami.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace.
5. Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

OCENA PRAC
1. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora dokona oceny wszystkich złożonych na konkurs zakładek.

2.  Kryteria oceny:
- estetyka wykonania zakładki
- pomysłowość i oryginalność
- zgodność z regulaminem konkursu

Organizacja konkursu
1. Termin składania prac upływa 10 listopada 2023r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

2. Nagrodą główną w konkursie jest wydrukowanie zwycięskiej zakładki jako gadżetu promującego czytelnictwo, organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.
3. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród będziemy informować w terminie późniejszym.

Zadanie finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA