Bądź EKO- kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_2018-2019_zajecia-ekologiczne-zsp-zabno_IMG_6283.JPGW okresie od 24.04.2019 do 31.09.2019 jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie projekt z zakresu ochrony środowiska i przyrody "Bądź EKO- kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy I technikum gastronomicznego i handlowego wzięła udział w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez panią Katarzynę Żołądź, które odbyły się w szkole i w terenie.
Program zajęć eksponował głównie zagadnienia związane z zanieczyszczeniem atmosfery i ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarką wodną oraz zagrożeniami dla bioróżnorodności. Podniesienie świadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej na temat wpływu odpadów na degradację środowiska, znalazło urzeczywistnienie w zorganizowaniu kącika ekologicznego.. Jego wyposażenie w postaci koszy na odpady, informacyjnych plansz ekologicznych ma mobilizować uczniów i pracowników do aktywnej i właściwej segregacji surowców wtórnych na terenie szkoły oraz przenoszenia takiego nawyku do środowiska lokalnego.
3 czerwca młodzież odbyła wycieczkę do Ciężkowic, gdzie wraz z opiekunem wzięła udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Muzeum Przyrodniczym oraz na terenie najstarszego rezerwatu w powiecie tarnowskim "Skamieniałe miasto". Wyjazd edukacyjny umożliwił poznanie form ochrony przyrody na ziemi tarnowskiej oraz wielu osobliwości i cennych gatunków organizmów.
Atrakcyjność realizowanych zajęć zdecydowanie podniosły pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej, w jakie została wyposażona szkoła w ramach projektu.
Uwieńczeniem promocji wymienionych wyżej zagadnień, będzie kampania informacyjno-edukacyjna, planowana na wrzesień 2019 r, w której wezmą udział uczniowie całej szkoły, zaś przygotowanie jej przebiegu spoczywać będzie na barkach młodzieży eko- aktywnej, zaangażowanej w projekt.