Świadectwa maturalne 2024

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw z egzaminu maturalnego w dniu 9 lipca 2024 r. w godzinach 10:00-13:00. Dokumenty są odbierane osobiście lub przez osobę upoważnioną w sekretariacie szkoły.