Zaproszenie do udziału w akcji proekologicznej- „Chrońmy środowisko i pomagajmy potrzebującym”

b_300_300_16777215_00_images_recycle.jpgW dniach od 2.02 do 12.02 2021 organizowana jest w szkole akcja zbiórki zużytych nakrętek. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie budowy studni w Afryce- kontynencie na którym pracują misjonarze z diecezji tarnowskiej.
Zachęcamy do udziału uczniów wszystkich klas- nakrętki można przynosić do szkoły w podanym wyżej terminie, w opakowaniu podpisanym imieniem nazwiskiem oraz klasą. Uczniowie trzech klas, którzy zdołają zebrać najwięcej tego „pożytecznego” odpadu otrzymają nagrody w postaci „Bonusu na dzień bez pytania, na najbliższe trzy miesiące”.
Postarajmy się zaangażować w tego typu działania proekologiczne- gospodarując właściwie odpadami, chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem i destrukcją. Nasza planeta ma już ograniczoną pojemność na generowane przez nas surowce wtórne. Równocześnie z pożytkiem dla ekologii, możemy wesprzeć działania w pozyskaniu wody w strefie geograficznej, w której człowiek ma utrudniony dostęp do tego „zwyczajnego” dla  nas na co dzień zasobu środowiska.