Zdalne nauczanie w technikum informatycznym

Klasy:  1 TI, 2 TI (GI i HI), 3 I i 4 I pozostają na zdalnym  nauczaniu  do 19 października. Logują się na lekcje poprzez aplikację Microsoft Teams.
Uczniowie są proszeni o pozostanie w domach, nie kontaktowanie się z innymi osobami oraz obserwowanie swojego samopoczucia. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem