100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_2019-2020_jan-pawel-ii.pngKarol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II - papież, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Szkołę podstawową ukończył w 1930 roku, następnie uczył się w 8-letnim Gimnazjum Męskim w rodzinnym mieście.

Po zdaniu matury w 1938 roku razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji młody Wojtyła pracował jako robotnik w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie - Borku Fałęckim; łączył to z działalnością
w podziemnym Teatrze Rapsodycznym. Brał też udział w tajnych kompletach. W 1942 roku podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie Karol Wojtyła otrzymał 1 listopada 1946 roku w Kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich. Zaraz po nich wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie w ciągu dwóch lat napisał pracę doktorską.Karierę naukową (po kilkuletniej przerwie na pracę jako wikariusz w Niegowici i Krakowie) kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w grudniu 1953 roku zakończył przewód habilitacyjny. W październiku 1954 roku podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 


28 września 1958 roku został konsekrowany na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej; funkcję tę pełnił do roku 1962. W 1963 roku papież Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a cztery lata później, w czerwcu 1967 roku - kardynałem. Całą swoją posługę i siebie zawierzył Matce Bożej, czyniąc słowa „Totus Tuus” („Cały Twój”) swoim zawołaniem biskupim, a potem także papieskim.

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Jego wybór na Stolicę Piotrową znacząco wpłynął na dzieje Europy Wschodniej końca XX wieku.

Podczas całego pontyfikatu Jan Paweł II niestrudzenie walczył o godność każdego człowieka. Znany był z podejmowania szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Pamiętając o ludziach młodych zainicjował systematyczne ich spotkania - Światowe Dni Młodzieży, które po raz pierwszy odbyły się w Rzymie w 1986 r. Swoje nauczanie przekazał wiernym w licznych listach, adhortacjach, konstytucjach apostolskich oraz czternastu encyklikach. Przekraczając wiele barier, zawsze był otwarty na drugiego człowieka.

Odszedł 2 kwietnia 2005 roku; niespełna tydzień później, 8 kwietnia, odbył się jego pogrzeb, w którym uczestniczyły rzesze pielgrzymów oraz głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań świata.

28 czerwca 2005 roku za zgodą papieża Benedykta XVI rozpoczął się proces beatyfikacyjny. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 roku podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia - świętym. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada 22 października, na pamiątkę uroczystego rozpoczęcia jego pontyfikatu.

Przedstawione wyżej informacje to tylko fakty z życia i posługi kapłańskiej papieża Polaka.
Należy jeszcze wspomnieć, że Karol Wojtyła to także poeta, dramaturg, eseista, filozof.
Przed rokiem 1978 wydał m. in.:„Renesansowy psałterz”- młodzieńczy zbiór wierszy, powstały przed II wojną światową,„Poezje i dramaty”(m. in. poematy: „Pieśń o Bogu ukrytym”, „Stanisław”oraz dramaty:„Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”, „Promieniowanie ojcostwa”),monografie filozoficzne - „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn”. Ukazały się także„Wykłady lubelskie”- zapis wykładów z filozofii, głoszonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz rozprawy z zakresu etyki, m. in. „Elementarz etyczny” (szkice zamieszczane pierwotnie w „Tygodniku Powszechnym”) i „Zagadnienie podmiotu moralności”.

Jako Jan Paweł II wydał książki: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa”,  „Przekroczyć próg nadziei”, „Dar i Tajemnica”, „Autobiografia”, „Tryptyk rzymski”, „Wstańcie, chodźmy”,  „Pamięć i tożsamość”.

Widzimy więc, że historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszego świata. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania jest humanistyczne przesłanie, pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Jego biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości.

Zakończmy cytatem z „Tryptyku rzymskiego”, jedynego stricte literackiego utworu napisanego przez Karola Wojtyłę - papieża. Dotyczy najważniejszych wartości, których wiek XXI nie może zaprzepaścić: wiary, nadziei i miłości. Pytania zawarte w tym medytacyjnym poemacie Jan Paweł II stawia pod rozwagę wszystkim, choć przede wszystkim ludziom młodym:

„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono tu gdzieś musi być –
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?! […]

I jeszcze link do pieśni „Nie zastąpi Ciebie nikt”- muzycznego hołdu z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.