Komunikat dla uczniów którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

W związku ze zmianą dotyczącą terminu przekazywania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, informuję że dnia 20 marca 2020 roku nie będzie możliwości odebrać w szkole ww świadectwa.

Wszelkich informacji dotyczących wyników egzaminu będę udzielać dnia 20 marca 2020 r. w godzinach 10-12 drogą elektroniczną poprzez e-dziennik.

Deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu będzie można złożyć do dnia 31 marca 2020 r.

Kierownik Szkolenia Zawodowego Beata Rojek