Rekrutacja - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Zajęcia on –line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Czwarta edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2019 roku.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach. W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

 * żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Uczniowie jeden raz w  roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport.

Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym.

W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych.

Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Powiat Tarnowski

Realizator/rzy projektu: Powiat Tarnowski, Zespół Szkół  Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa edycja IV rok szkolny 2019 - 2020

Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy ZSP Żabno edycja IV rok szkolny 2019-2020

Załącznik nr 2  Protokół rekrutacyjny edycja IV rok szkolny 2019 - 2020

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie IV edycja rok szkolny 2019 - 2020

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu IV edycja rok szkolny 2019 - 2020

Załącznik nr 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania rok szkolny 2019 - 2020

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku rok szkolny 2019 - 2020

Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestnika MKZ IV edycja 2019