Zaproszenie na Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one wzrok w stronę przebytej drogi”
                                                                                                                                      Christian Schultz

Jubileusz 50-lecia Szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego spotkania po latach, przeżywania od nowa wydarzeń i chwil z minionego półwiecza, to sentymentalna podróż do przeszłości.

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza Pasierba w Żabnie mają zaszczyt zaprosić byłych nauczycieli, pracowników, absolwentów i sympatyków szkoły na Jubileuszową Galę 50-lecia naszej Szkoły, połączoną z Powiatowymi Obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbędzie się 17 października 2019 roku.

Program obchodów: 

 8:45 -  Nadanie imienia ks. Janusza St. Pasierba dębowi posadzonemu w Ogrodzie Różańcowym
 9:00 -  Msza święta z okazji Jubileuszu w kościele p.w. Ducha Świętego w Żabnie   
10:00  - Oficjalna uroczystość w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie

- powitanie gości
- wystąpienia oficjalne
- wręczenie Nagród Starosty Tarnowskiego i Dyrektora ZSP w Żabnie
- „Pół wieku ZSP w Żabnie” – rys historyczny
- „Przyjeżdżam tutaj niczym do Wirginii” – prezentacja publikacji poświęconej ks. Januszowi St. Pasierbowi
- część artystyczna

Po części oficjalnej zapraszamy do budynku Szkoły na zwiedzanie okolicznościowych wystaw, spotkania w gronie kolegów, nauczycieli.