Wyniki egzaminów maturalnych

Wyniki poprawkowych egzaminów maturalnych będą wydawane w sekretariacie szkoły 11 września w godzinach od 8:00 do 14:00