Kierunki kształcenia

Oferujemy możliwość kształcenia się w:

Liceum Ogólnokształcącym

Technikum kształcącym w zawodzie:

- technik handlowiec

- technik ekonomista

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik informatyk

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Umożliwiamy:

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego, j. polskiego

- organizujemy zajęcia dodatkowe w ramach przygotowania do egzaminu zawodowego

- rozwijanie zainteresowań sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu  Sportowego

- nauczanie indywidualne

- płatne praktyki wakacyjne

- staże na Promie ,,Polonia”. Rejs Świnoujście – Ystad (Szwecja)

- udział w kursach dających dodatkowe uprawnienia

- udział w wycieczkach i wyjazdach zawodoznawczych krajowych i zagranicznych

- praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

 

Hits: 1650