Z dniem 6 września rusza nabór uczestników do projektu „ Hiszpania dla zawodowców” w ramach programu Erasmus.

Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie spełniający poniższe kryteria:
a) Są uczniami klas drugich i trzecich Technikum handlowego i informatycznego w roku szkolnym 2017/2018
b) Kształcą się w zawodach: technik handlowiec i technik informatyk.
c) Są zainteresowani zawodem w którym się kształcą.
d) Będą brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających na celu lepszemu przygotowaniu się do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej w Hiszpanii.
e) Brali udział w organizowanych przez naszą szkołę uroczystościach szkolnych i promowali kierunek nauczania technik handlowiec i technik informatyk podczas imprez branżowych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich czy międzyszkolnych.
f) Wypełnili poprawnie formularz Aplikacyjny i złożyli go do koordynatora projektu.
g) Przynieśli zgodę rodziców na wyjazd za granicę.
h) Posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub zalecenia dla uczniów z problemami zdrowotnymi pozwalające na udział ucznia w praktykach za granicą.

Koordynator Robert Grajdura

Hits: 393
Read More
Read more ...

Rozpoczynamy realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie”,  współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Trwają zapisy na staże i praktyki wakacyjne, uczniów kształcących się w branży mechanicznej oraz turystyczno-gastronomicznej, w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie”. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela szkolny lider projektu Urszula Powroźnik – doradca zawodowy.

Hits: 280

Read more ...

Projekt  „Mój rozwój- moja przyszłość” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie ogólne RPO WM w 7 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego tj. ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, LO Tuchów. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Hits: 273
Read More