Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY mgr Agata Wajda-Tylek

Kierownik Szkolenia Zawodowego mgr Beata Rojek

Nauczyciele uczący w szkole 

  

pedagog szkolny

mgr Justyna Kaczówka

doradca zawodowy

mgr Urszula Powroźnik

religia

mgr Sławomir Kurzydym

 

ks. mgr Dawid Włodarczyk

język polski

mgr Beata Chłoń

 

mgr Danuta Lizak-Prażuch

 

mgr Mariola Mierzewska

język angielski

mgr Joanna Sak

 

mgr Agnieszka Śmiałkowska-Mróz

 

mgr Monika Zachara-Moskal

język rosyjski

mgr Agata Wajda –Tylek

język niemiecki

mgr Anna Kudrańska

język francuski

Katarzyna Potempa

wiedza o kulturze

mgr Agata Wajda-Tylek

historia

mgr Agnieszka Kurzydym

 

mgr Małgorzata Pająk

wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Kurzydym

 

mgr Małgorzata Pająk

 historia i społeczeństwo

mgr Małgorzata Pająk

 podstawy przedsiębiorczości

mgr Beata Kwaśniak

 

mgr Beata Rojek

 geografia

mgr Krystyna Streb

 biologia

mgr Katarzyna Żołądź

 chemia

mgr inż. Ewa Cygan

 fizyka

mgr Katarzyna Dobrowolska

 matematyka

mgr Wiesława Dobek

 

mgr Katarzyna Dobrowolska

 informatyka

mgr Beata Król

 wychowanie fizyczne

mgr Waldemar Dzierżanowski

 

mgr Andrzej Miękina

 

mgr Anna Rygielska

 

mgr Lidia Szostak

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Szostak

przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe

mgr Robert Grajdura

 

mgr Beata Król

 

mgr Beata Kwaśniak

 

mgr inż. Krystyna Pająk

 

mgr Beata Rojek

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Ewa Cygan

 

mgr Dorota Hyży

 

mgr Katarzyna Żołądź

przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Marcin Pachowicz

 

mgr inż. Agata Ropek-Nowak

 

mgr Beata Król

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Kurzydym

zajęcia rewalidacyjne

mgr Katarzyna Dobrowolska

 

mgr Justyna Kaczówka

Hits: 2678