Zajecia z chemii w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość"

b_300_300_16777215_00_images_banners_chemia-z-logo.jpgW ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość ” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy II TEGH,  II TI oraz I THGI, 7.12.2018 r. wzięła udział w pierwszym z  trzech pozaszkolnych zajęć edukacyjnych z chemii.
Były to ćwiczenia, które odbywały się w pracowniach laboratoryjnych PWSZ w Tarnowie. Zajęcia poprowadził wykładowca uczelni – Pan dr Krzysztof Kleszcz.

Tematyka spotkań obejmuje  metody analizy chemicznej stosowane przy badaniach zanieczyszczenia środowiska – głównie wody i gleby.
Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się sprzętem  laboratoryjnym  i możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń, kształtuje u uczestników poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz pozwala spojrzeć na prezentowane tematy w ujęciu  praktycznym.
Zajęcia te w znacznym stopniu rozszerzają,  zdobytą  na lekcjach chemii  wiedzę dotyczącą środowiska naturalnego. Najbliższe zajęcia dotyczące badania jakości wody, odbędą się 1.02.2019 r.Czekamy z niecierpliwością!