Rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu "Mój rozwój - Moja przyszłość"

b_300_300_16777215_00_images_plakat-moj-rozwoj-moja-przyszlosc.JPGRekrutacja na formy wsparcia dla uczniów odbywa się od 03 września 2018r. do 14 września 2018r.

Szczegóły określa Regulamin.

- Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA - 6 grup x 8 osób
- Zajęcia Rozwijające MATEMATYKA - 8 osób
- NAUKA PROGRAMOWANIA - 3 grupy x 8 osób
- Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - ochrona środowiska w ramach przedmiotu BIOLOGIA - 10 osób
- Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - ochrona środowiska w ramach przedmiotu CHEMIA - 10 osób
- Staże zawodowe w okresie wakacyjnym w obszarach: Informatyka – 6osób, Biologia - 5osób, Geografia – 5osób

Rekrutacja na formy wsparcia dla nauczycieli w ramach oferty

"Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki"

odbywa się od 03 września 2018r. do 14 września 2018r. szczegóły określa Regulamin.


Regulamin rekrutacji dla uczniów

Regulamin rekrutacji dla nauczycieli


Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami oraz do udziału w projekcie."


Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

2. Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli

3. Deklaracja uczestnictwa i oświadczenia uczniów

4. Deklaracja uczestnictwa nauczycieli