Egzamin maturalny 2017/2018 – sesja poprawkowa termin: 21.08.2018 r.

Egzamin maturalny 2017/2018  – sesja poprawkowa termin: 21.08.2018r.
- egzamin pisemny  z  matematyki – godz. 9.00 – sala 210                                                                              
- egzamin pisemny z j.polskiego – godz. 9.00  – sala 210                                                                                
- egzamin ustny z j.angielskiego  - godz. 9.00  – sala 310