Informacja dotycząca odbioru dyplomów

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów będą wydawane dnia 25.05.2018r. od godz. 8:00 w pokoju nr 209 lub bibliotece szkolnej­