Informacje dla kandydatów

b_300_300_16777215_00_images_szk1.jpg

Najbliższe miesiące to zapewne okres gorących dyskusji dla wielu rodziców i ich dzieci  kończących naukę w gimnazjum. Stają przed koniecznością podjęcia decyzji
o  wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia. W związku z tym pragniemy zaprezentować Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie jako placówkę dającą możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu   dobrego  przygotowania do studiów,  dla osób chcących kształcić się dalej.

Szkoła nasza istnieje od  40-stu lat i dała wykształcenie wielu mieszkańcom naszego miasta i gminy. Zmieniała się zgodnie z duchem czasu,  z sukcesem uczestnicząc w kolejnych reformach systemu edukacji, czego dowodem są  dobre osiągnięcia uczniów podczas egzaminów maturalnych i zawodowych. W  szkole pracuje dobrze przygotowana kadra nauczycielska, świadomie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe i wychowawcze. Wielu nauczycieli ukończyło nie tylko studia wyższe ale także podyplomowe. Dzięki tym wysokim kwalifikacjom i życzliwemu podejściu nauczyciele potrafią rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów zdolnych a także pomóc uczniom słabszym w pomyślnym ukończeniu edukacji.Uczniowie zdają egzamin maturalny na poziomie średniej krajowej a egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  powyżej średniej. W  ubiegłym roku uczniowie technikum informatycznego i handlowego w 100 procentach zdali egzamin osiągając jeden  z najwyższych  wyników  w Polsce.

Tradycją szkoły było kształcenie w kierunku ekonomicznym a obecnie szkoła daje kwalifikacje w takich poszukiwanych zawodach jak technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec,  technik żywienia i usług gastronomicznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przyjmuje uczniów zdobywających kwalifikacje zawodowe w okolicznych zakładach i firmach.

Szkoła jest  bardzo korzystnie usytuowana, dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, posiada specjalistyczne, nowocześnie wyposażone pracownie. Nauka odbywa się na jedną zmianę a czas trwania zajęć pozwala na wygodny dojazd do szkoły i powrót młodzieży do domu.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej, z której uczniowie mogą korzystać również po lekcjach. Nauczyciele i wychowawcy dbając o rozwój kulturalny swoich podopiecznych organizują częste wyjazdy do kina i teatru co podnosi szanse edukacyjne uczniów.

Ponieważ coraz większa grupa młodzieży ma problemy zdrowotne, dyrektor szkoły zadbał o stały dyżur higienistki. W szkole pracuje pedagog pomagający rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne. Zarówno w opinii środowiska jak i władz samorządowych szkoła uważana jest za bezpieczną i przyjazną dla uczniów.

 Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego uczestnicząc w obchodach świąt narodowych, akcjach charytatywnych i krwiodawstwa oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Żabnie. Jest organizatorem imprez sportowych cieszących się dużą popularnością wśród uczniów i środowiska.

Wykazujemy się aktywnością korzystając z dotacji unijnych. Dzięki dodatkowym kursom   wielu uczniów nie tylko poprawiło swoje wyniki z przedmiotów  ogólnokształcących ale także zdobyło nowe kwalifikacje takie jak: operator wózków widłowych, barman, obsługa kasy fiskalnej, spawacz, projektant stron internetowych,  wielu uczniów wzięło udział w kursach obsługi programów specjalistycznych takich jak ,,Płatnik”,  ,,Subiekt”. Istotne znaczenie dla młodzieży ma możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B – samochód osobowy, B+E – uprawniające do prowadzenia pojazdu z przyczepką oraz  C – prowadzenie pojazdów ciężarowych. Uprawnienia te znacznie zwiększyły ich możliwości na rynku pracy.


Osoby zastanawiające się nad wyborem szkoły zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zamieszczoną na stronie: www.zspzabno.pl

b_300_300_16777215_00_images_szk2.jpgb_300_300_16777215_00_images_szk3.jpg

 

 

 

Hits: 2343