Absolwenci - egzamin maturalny

b_300_300_16777215_00_images_matura.PNGDyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie informuje absolwentów o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ponownego zdawania, podwyższania wyniku egzaminu oraz sytuacji absolwentów, którzy nie zdali lub nie przystąpili do części ustnej oraz do części pisemnej z jednego przedmiotu dodatkowego znajdują się w AKTUALIZACJI – Informacji  o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego  w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/21 (str.16-17, rozdz. 2.2., zał. 31) zamieszczonej na stronie www.oke.krakow.pl

Informacje dotyczące egzaminu udzielane są również za pośrednictwem  sekretariatu szkoły.