Nauka zdalna od 26 października do 8 listopada 2020 r.

Dyrektor ZSP informuje, że od poniedziałku 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne będą odbywać się w formie zdalnej. Uczniów
i nauczycieli obowiązuje aktualny plan lekcji.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art.15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Ponadto informuję, że do 30 października 2020 r. na zwolnieniach lekarskich przebywają następujący nauczyciele: mgr Agata Ropek-Nowak, mgr Marcin Pachowicz, mgr Joanna Sak, mgr Mariola Mierzewska, mgr Krystyna Pająk. Za nieobecnych nauczycieli nie będzie zastępstw.