Wyniki poprawkowej części egzaminu maturalnego

W dniu 30 września 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00, w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.