Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

   Bardzo mi przykro, że nie mogę pożegnać Was osobiście, pogratulować ukończenia szkoły i uzyskanych promocji, wręczyć świadectw i nagród. Nie tak wyobrażałam sobie zakończenie roku szkolnego. To co się wydarzyło zaskoczyło wszystkich i nikt z nas, gdy rozstawaliśmy się 11 marca, nie spodziewał się że przed wakacjami nie wrócimy do szkoły. Nie byliśmy też przygotowani do pracy i nauki na odległość. Dla nas wszystkich  - uczniów, nauczycieli i rodziców były to nowe wyzwania i doświadczenia. Czy podołaliśmy im i jakie efekty przyniosła  ta praca  - ocenimy z perspektywy  czasu.
   Tymczasem zakończyliśmy kolejny  rok szkolny – trudny i dziwny. Myślę, że daliśmy radę. Większość z Was potrafiła wykorzystać taką formę pracy do poprawienia wyników w nauce i pomyślnego zakończenia roku szkolnego.
Gratuluję tym wszystkim, którzy z sukcesem zakończyli rok szkolny i uzyskali promocję do następnej klasy. Szczególnie serdecznie gratuluję uczennicom otrzymującym promocje z wyróżnieniem. Są to: Julita Kamysz z klasy I TGI, Anna Broda i Aleksandra Urbaszewska  z klasy II TGHI, Natalia Bugajska, Martyna Wawrzonek i Oliwia Żeleźnik z klasy I TE.
Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Uczniom, którzy na promocję muszą poczekać do końca sierpnia życzę wytrwałości w przygotowaniach do egzaminów.

Absolwentom Branżowej Szkoły gratuluję ukończenia szkoły i zdobycia zawodu. Życzę znalezienia satysfakcjonującej pracy, sukcesu i rozwoju zawodowego a także pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.

   Wam wszystkim życzę udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Życzę także dobrych chwil, ciekawych spotkań i rozmów, przeczytania interesujących książek i obejrzenia wartościowych filmów (uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły po odbiór świadectw zachęcam do wypożyczenia książek na lato ze szkolnej biblioteki – uczestnictwo w kulturze poprzez czytanie, oglądanie i słuchanie to znakomita inwestycja we własny rozwój).
   W związku z zakończeniem roku szkolnego dziękuję serdecznie przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Kindze Urbaszewskiej za życzliwość i gotowość do współpracy.

Rodzicom uczniów dziękuję za wspieranie nauczycieli w podejmowanych działaniach i zaufanie jakim nas darzyli.
Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom obsługi administracyjnej i sprzątającej  za całoroczne wysiłki na rzecz prawidłowego funkcjonowania naszej szkoły a szczególnie za zapewnienie bezpieczeństwa pracy i nauki
oraz przygotowanie szkoły do egzaminów w sytuacji pandemii.
Moim koleżankom i kolegom nauczycielom serdecznie dziękuję za całoroczną pracę wychowawczą i dydaktyczną, szczególnie trudną i wymagającą w warunkach pandemii, dziękuję za przygotowanie uczniów do egzaminów, za organizację egzaminów i  udział w nich, za stwarzanie uczniom różnorodnych możliwości rozwoju poprzez przygotowywanie ich do konkursów, organizowanie wyjazdów do kina czy teatru, prowadzenie projektów i dodatkowych zajęć a także za pomoc i cierpliwość okazywaną uczniom przy rozwiązywaniu trudnych problemów. Wszystkim życzę spokojnego  wakacyjnego wypoczynku.

Dyrektor Szkoły
Agata Wajda-Tylek