odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły dnia 30 sierpnia 2019r. w godzinach od 9 do 12.