Szkolny konkurs fotograficzny „ Ksiądz Janusz St. Pasierb – Patron mojej szkoły”

Jak co roku, działające w naszej szkole Szkolne Koło CARITAS nr 159 ogłosiło konkurs fotograficzny związany z twórczością naszego Patrona – ks. Janusza St. Pasierba.

Konkurs ma  na celu popularyzację postaci i dorobku literackiego księdza Pasierba – znanego propagatora naszej „małej Ojczyzny”.  Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii, która zilustruje wybrany wiersz lub fragment prozy ks. Pasierba.

Zapraszamy do obejrzenia tegorocznych prac uczniów (prezentacja)  i gorąco zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

opiekunowie SKC

Prezentacja w formacie pdf