Dodatkowa rekrutacjana staż zawodowy organizowany w ramach projektupn. „Mój rozwój –moja przyszłość”

b_300_300_16777215_00_images_banners_logo99.png

nr: RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

W związku z 3 wolnymi miejscami do udziału w stażach zawodowych z przedmiotu chemia działając zgodnie z regulaminem rekrutacji z dnia 17 kwietnia 2019r. (Uchwała Zarządu Powiatu nr 368.2019)  przedłuża się rekrutację na okres od 16.05.2019 do 23.05.2019, tym samym dopuszczając do rekrutacji uczniów 
z pozostałych szkół uczestniczących w projekcie tj.: Technikum - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ryglicach / Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gromniku/ Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu/ Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie/ Technikum - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.


W przypadku braku chętnych na obszar chemia do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy będący na listach rezerwowych na staż zawodowy w ramach obszaru: biologia, geografia, fizyka zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Dodatkowa rekrutacja odbywa się na analogicznych zasadach jak rekrutacja właściwa z zachowaniem aktualnie obowiązujących dat.

Chętnych do udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej www.powiat.okay.pl oraz
u doradcy zawodowego.