Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

Termin

Działanie

Odpowiedzialni

1.09.2016r.

Inauguracja roku szkolnego

mgr R. Grajdura – poczet sztandarowy

14 – 25 listopada 2016r.

17 – 28 października 2016r.

19 – 30 września

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

Wiosna 2017r.

5 marca – 8 kwietnia 2016r.

 

III TEH – praktyki zawodowe i II TGI

Erasmus+ - praktyka w Irlandii

 

mgr U. Powroźnik

Kierownik Szkolenia Zawodowego

do 30 września 2016r.

Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne

Wychowawcy klas maturalnych

14 września 2016r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkoły

22  września 2016r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami (uczniów klas I-szych i klasy maturalnej)

Wychowawcy

13 października 2016r.

Akademia KEN

mgr M. Pająk

Jesień 2016r.

Próbna matura z Operonem

CKE, dyrektor

10 listopada 2016r.

Akademia z Okazji Dnia Niepodległości

mgr B. Chłoń

 

3 listopada 2016r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

16 grudnia 2016r.

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

Wychowawca, nauczyciele

Do 12 grudnia 2016r.

Poinformowanie U i R o grożących ocenach niedostetecznych

Wychowawcy

23 -31 grudnia 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

Do 7.I.2017r.

 

11 stycznia 2017r.

19 stycznia 2017r.

Poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Zebrania z rodzicami

Dyrektor

Wychowawcy

12 stycznia 2017r.

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny

mgr B. Rojek

9 i 18 stycznia 2017r.

Egzamin z kwalifikacji – etap praktyczny (TG i TH)

mgr B. Rojek

Kwiecień lub maj 2017r.

Wyjazd do Warszawy na uroczystości rocznicy śmierci Patrona Szkoły

mgr A. Wajda-Tylek, mgr K. Streb

30 stycznia – 12 lutego

Ferie zimowe

Małopolska

Zgodnie z harmonogramem

Matury próbne

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

8 – 19 maja

27 marca – 7 kwietnia 2017r.

13 – 24 marca 2017r.

I kl. ZSZ – kurs I stopnia

II kl. ZSZ – kurs II stopnia

III kl. ZSZ – kurs III stopnia

Kierownik Szkolenia Zawodowego

 

Rekolekcje szkolne wielkopostne

mgr S. Kurzydym, ks. D. Włodarczyk

13 – 18 kwietnia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

26 kwietnia 2017r.

Klasyfikacja klas maturalnych

Zebranie klasyfikacyjne RP klas maturalnych

Wychowawcy, nauczyciele

27 kwietnia 2017 lub maj

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

28 kwietnia 2017r.

Akademia – 3 Maja, zakończenie roku i pożegnanie klas maturalnych

Wychowawcy klas trzecich i klasa maturalna

11 maja 2017r.

Dzień otwarty

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie

 

4 – 26 maja 2017r.

 

8 – 20 maja 2017r.

4 – 24 maja 2017r.

Egzamin maturalny w sesji wiosenej:

- część ustna (stara formuła) + języki obce

- część ustna (nowa formuła)

- część pisemna

Dyrektor, OKE, CKE

1 – 20 czerwca 2017r.

Egzamin maturalnyw terminie dodatkowym

Dyrektor, CKE

Od 16 maja do 17 czerwca

Przyjmowanie podań do klas I

Komisja rekrutacyjna

Do 27 maja 2017r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych – dzień otwarty szkoły

Wychowawcy, nauczyciele

Do 6 czerwca 2017r.

 

26 czerwca 2017r.

Poinformowanie uczniów o propozycjach ocen końcowo rocznych

Posiedzenie klasyfikacyjne RP

Wychowawcy, nauczyciele

20 czerwca 2017r.

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)  

mgr B. Rojek

23 czerwca 2017r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Wychowawcy i uczniowie klas I-szych

22 sierpnia 2017r.

 

23 – 25 sierpnia 2017r.

Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna

dyrektor

 

Hits: 1058