REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

b_300_300_16777215_00_images_MWZ_plakatz.jpgW ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe.
Formularze rekrutacyjne należy składać do 21 listopada 2018 r.  u doradcy zawodowego pok. 312
Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce MwZ

1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla

- Uczestnicy kursu – 5 uczniów 
z ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 20 godz.


2. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla

- Uczestnicy kursu – 5 uczniów 
z ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 20 godz.


3. Kurs diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych

- Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP Żabno
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 15 godz.


4. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- Uczestnicy kursu – 10 uczniów
- 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie

- 2 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
- 3 uczniów z ZSP w Żabnie
- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 50 godz.

 

b_300_300_16777215_00_images_MWZ_plakat-z-powiatem.jpg