REKRUTACJA NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE NA WYŻSZE UCZELNIE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne do PWSZ w Tarnowie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 19.10.2018 r. u doradcy zawodowego pok. 312.

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.