Rekrutacja na kursy zawodowe

Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 19 października 2018 r.  u doradcy zawodowego pok. 312


Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Kurs zawodowy: Kurs carvingu
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 16 godz.

Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
- Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
- Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
- Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
- Wymiar zajęć: 15 godz.

Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
- Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie

- Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Żabnie i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie
- Wymiar zajęć: 33 godz.