REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

b_300_300_16777215_00_images_MWZ_plakat-z-powiatem.jpgW ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 19 września 2018r. u doradcy zawodowego pok. 312  

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Kurs kierowcy – operatora wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym oraz umiejętności bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych

Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.

Liczba miejsc: 10

Kurs spawania MAG/TIG
metoda 135 (MAG) (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych + egzamin)

Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.
Liczba miejsc: 5


Kurs spawania / zgrzewacza tworzyw sztucznych
Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji spawacza tworzyw sztucznych z ukierunkowaniem na branżę motoryzacyjną.

Uczniowie uczestniczący w kursie spawania tworzyw sztucznych powinni być pełnoletni.
Liczba miejsc: 5


Kurs barmana
Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni mieć ukończone 18 lat.

Liczba miejsc: 10

Kurs nauki jazdy kat. B
Liczba miejsc: 10

Kurs operatora koparko-ładowarki w III klasie uprawnień
Uczniowie uczestniczący w kursie operatora koparko-ładowarki są pełnoletni w chwili rozpoczęcia kursu.

Liczba miejsc: 2