ZAKOŃCZENIE DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU ,,Mój rozwój – moja przyszłość”

b_300_300_16777215_00_images_phocagallery_2018-2019_podsumowanie-moj-rozwoj-moja-przyszlosc_21-logo.jpgZakończyła się II edycja projektu ,,Mój rozwój – moja przyszłość” nr: RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Uczestnikami projektu byli uczniowie technikum gastronomicznego, informatycznego, handlowego i ekonomicznego.

W ramach działań projektowych młodzież uczestniczyła w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z matematyki, zajęciach nauki programowania. Ważnym elementem działań projektowych były wyjazdy edukacyjne z biologii i chemii. Spotkania edukacyjne odbyły się w PWSZ w Tarnowie, a ich tematyka związana była z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody. Pracownicy uczelni przeprowadzili bardzo interesujące zajęcia, które uatrakcyjniły wyjazdy w teren. Uczniowie mieli okazję m.in. oznaczać czystość wody metodą biologiczną oraz samodzielnie pobierać materiał do badań. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, gdyż dalece wybiegały poza zakres programu nauczania oraz dały możliwość poznania w szerszym kontekście tematów dotyczących ochrony środowiska. Pozwalały nabyć umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz zetknąć się z problematyką zanieczyszczenia środowiska przez pryzmat wiedzy z zakresu chemii. Oprócz zajęć dydaktycznych uczniowie mieli możliwość odbywania płatnych staży zawodowych w okresie wakacyjnym w obszarach informatyka, biologia i geografia.